20 – 22 Tháng Sáu 2024

Triển lãm thương mại hàng đầu khu vực tại Việt Nam trong ngành công nghiệp dịch vụ ô tô tập trung vào khách thương mại từ Việt Nam


 
 
 
 
 
Personal Information  
 
Password :
(Set your personalized password and use it to retrieve your profile for quick registration next time.)
Email :
(Enter your Visitor Promotion Code here)
Prefix :
Name (Local) :  
(请填写您证件上的姓名)
Name :
(Family)
(Name must be input in English)
(Please fill in the name as in your travel document)
Company name :
Position :
Mobile : -
  (Mobile phone number is required if you ask for SMS reminder service (e.g. 86-123456789))
   
Region/Country :
 
(State/Province)
 
(City)
 
 
(Road)
 
(District)
 
(Zip)
 
 
 
 
Tel no. :
- - ( )
Country Code - Area Code - Tel Ext
Fax no. :
- -
Country Code - Area Code - Fax
 
Website :
   
(Vui lòng đánh dấu tất cả những mục đã chọn):*
2.1 Xe chở khách 
2.2 Xe thương mại 
2.3 Xe máy 
2.4 Dịch vụ và bảo trì ô tô, Phụ kiện và Tuỳ chỉnh 
2.5 Phụ kiện và Tuỳ chỉnh 
2.6 Dịch vụ và giải pháp số 
2.7 Chuỗi cung ứng, Kho bãi & Lưu trữ, Hậu cần 
2.8 Xe điện (EV), Công nghệ pin và sạc 
2.9 Tính bền vững và Môi trường, Xã hội và Quản trị 
2.10 Sản xuất ô tô và tự động hoá 
2.11 Khác (vui lòng ghi rõ): 
(Chỉ một lựa chọn): *
1.1 Nhà sản xuất ô tô   
1.2 Đại lý, nhà phân phối, đơn vị bán sỉ   
1.3 Nhà sản xuất   
1.4 Nhà cung cấp dịch vụ (3S & 4S / sửa chữa ô tô / tuner / gara / xưởng / trung tâm dịch vụ / công ty xăng dầu / trạm xăng)   
1.5 Nhà bán lẻ   
1.6 Nhà bán lẻ/thương mại điện tử   
1.7 Đoàn xe cá nhân   
1.8 Hiệp Hội Thương Mại / Cơ quan chính phủ   
1.9 Dạy nghề / Đại học   
1.10 Viện Nghiên cứu & Phát triển   
1.11 Truyền thông / Nhà xuất bản   
1.12 Khác, vui lòng ghi rõ:   
(Chỉ một lựa chọn):*
6.1 Ít hơn 1 triệu USD 
6.2 Từ 1 – 4,99 triệu USD  
6.3 Từ 5 – 9,99 triệu USD 
6.4 Từ 10 – 10,99 triệu USD 
6.5 Từ 20 triệu USD trở lên 
6.6 Khác, vui lòng ghi rõ:  
(Vui lòng đánh dấu tất cả những mục đã chọn):*
3.1 Phụ tùng & Linh kiện   
3.2 Điện và điện tử   
3.3 Phụ kiện & Sửa chữa theo yêu cầu   
3.4 Chẩn đoán và sửa chữa   
3.5 Dầu, dầu nhờn và nhiên liệu   
3.6 Dịch vụ và giải pháp số   
3.7 Rửa, chăm sóc xe và chi tiết xe   
3.8 Kết nối và lái tự động   
3.9 Lốp và bánh xe   
3.10 Thân xe và Sơn   
3.11 Sản xuất phụ tùng & linh kiện   
3.12 Phụ kiện xe máy   
3.13 Sửa chữa & bảo trì   
3.14 Điện tử & hệ thống   
3.15 Nhóm dịch vụ   
3.16 Các viện công nghiệp, nhà xuất bản thương mại, giáo dục và đào tạo, phát triển bền vững   
3.17 Quy trình sản xuất   
3.18 Tự động hoá sản xuất và trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)   
3.19 Hệ thống và thiết bị sản xuất ô tô   
3.20 Kiểm tra ô tô và quản lý chất lượng   
3.21 Thiết kết ô tô, nghiên cứu và phát triển   
3.22 Nguyên liệu ô tô   
3.23 Thiết bị điệ tử ô tô   
3.24 Sơn và hoàn thiện   
3.24 Các viện công nghiệp, nhà xuất bản thương mại, giáo dục và đào tạo, phát triển bền vững   
3.26 Khác (vui lòng ghi rõ):   
(Vui lòng đánh dấu tất cả những mục đã chọn):*
5.1 Châu Á 
5.2 Trung Quốc 
5.3 Châu Âu 
5.4 Châu Mỹ 
5.5 Trung Đông 
5.6 Châu Phi 
5.7 Khác, vui lòng ghi rõ: 
(Vui lòng đánh dấu tất cả những mục đã chọn):*
4.1 Hội nghị Giải pháp Di động Ô tô^ 
4.2 Sản xuất ô tô, Chuyển đổi và Tự động hóa ô tô^ 
4.3 Sự kiện điện khí hoá và kết nối kinh doanh số hoá^ 
4.4 Khóa đào tạo sửa chữa ô tô khi va chạm^ 
4.5 Hội nghị Logistics, dây chuyền kho bải và cung ứng ô tô^ 
4.6 Ngày dịch vụ ô tô^ 
4.7 autoFEST@HCMC 
4.8 Tiệc chiêu đãi Auto NITZ^ 
4.9 DIY hội thảo 
4.10 Biểu diễn xe 
4.9 OEM và Auto City Marketplace 
4.12 EMMA Vietnam – Cuộc thi độ âm thanh xe hơi 
4.13 Chương trình Giao lưu– kết nối kinh doanh 

Subscribe to our news updates (uncheck to cancel subscription)  
Exhibition Preview
Exhibiting Information