Dear Visitor,

Thank you for your interest in Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies (VIATT) which will be held on 28 Feb – 1 March 2024!

Please note that the pre-registration link has been updated. Please use the following link https://eimsvietnam.vn/viatt to pre-register for the event.

We look forward to seeing you at VIATT24!

Yours sincerely,
VIATT team
Messe Frankfurt (HK) Ltd
www.viatt.com.vn

Kính gửi khách tham quan,
Cảm ơn sự quan tâm của Quý khách tới Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt Việt Nam VIATT, được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 – 1 tháng 3 năm 2024!
Lưu ý: đường link đăng ký đã được cập nhật. Vui lòng truy cập đường link sau: https://eimsvietnam.vn/viatt để đăng ký trước sự kiện.

Chúng tôi rất mong được tiếp đón tại VIATT2024!

Trân trọng,
BTC VIATT

[Privacy policy] [Terms of trade] [Webmaster]
© 2024 Messe Frankfurt (HK) Ltd.